Geen problemen met GPS rollover

De afgelopen weken is in diverse media aandacht besteed aan de zogenaamde GPS rollover, die op 6 april 2019 zal plaatsvinden. De vorige GPS rollover heeft in 1999 plaatsgevonden.

Wat is een GPS Rollover?

GPS satellieten rekenen in zogenaamde GPS weken. De teller van GPS satellieten loopt echter maar tot 1024 weken. De GPS weektelling is in 1980 begonnen, wat betekent dat de weektelling in 1999 voor het eerst werd gereset naar 0. Aangezien we inmiddels weer 1024 weken verder zijn vindt er dus opnieuw een GPS rollover plaats.

Stonex uitgebreid voorbereid op GPS rollover
Als één van de grootste pioniers in de GNSS industrie heeft UniStrong, het moederbedrijf van o.a. Stonex en Hemisphere, de eerste GPS rollover in 1999 al meegemaakt. Vandaar dat bij de ontwikkeling van moderne GNSS systemen reeds rekening is gehouden met dergelijke situaties.

Om er zeker van te zijn dat er zich geen problemen zullen voordoen, heeft Stonex uitgebreide tests uitgevoerd. Ze hebben daarbij niet alleen met de huidige firmware versies getest, maar ook met oudere versies. Tijdens deze testen hebben zich geen problemen voorgedaan. Ook na 6 april kunt u dus gewoon met uw Stonex GNSS ontvanger(s) blijven werken.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over de GPS rollover, dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk via telefoonnummer 0297-893063.