Gebruik niet gecertificeerde transponders ingetrokken

Op 9 oktober 2017 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de ‘Notitie gebruik van niet gecertificeerde transponders’ uitgegeven. Deze notitie beschrijft de procedure waarmee beperkt in aantal (alleen voor vluchten met een maatschappelijk belang) en tijd (totdat er een gecertificeerde transponder of andere oplossing beschikbaar was) een ontheffing kan worden gekregen voor het vliegen met een niet gecertificeerde transponder bevestigd aan een drone/RPA in de buitenring van de civiele CTR’s.

In juni 2018 is het ‘Standaard Scenario 1A – UAS operations in the outer ring of CTR’s within class C airspace in The Netherlands’ beschikbaar gekomen. Indien volgens dit scenario wordt gewerkt en de toestemming voor het vliegen in de buitenring van de civiele CTR’s is opgenomen in het ROC, is het mogelijk om zonder transponder, al of niet gecertificeerd, in de buitenring van de civiele CTR’s te vliegen.

Dit standaard scenario wordt inmiddels door veel RPAS operators gebruikt. De noodzaak voor een ontheffing voor het vliegen met een niet gecertificeerde transponder in de buitenring van de civiele CTR’s vervalt hiermee. De notitie voor het gebruik van niet gecertificeerde transponders door drones in de buitenring van de civiele CTR’s wordt daarom met onmiddellijke ingang ingetrokken.

In de Regeling boorduitrusting is in artikel 3 (voor IFR verkeer) en in artikel 7 (voor VFR verkeer) vastgelegd dat een SSR transponder met Mode S/ELS moet voldoen aan de eisen bedoeld in bijlage 10, Boek IV (Surveillance Radar and Collision Avoidance Systems) van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart. In Europese regelgeving is vastgelegd dat dit middels certificering moet worden aangetoond. Het gebruik van een geactiveerde niet gecertificeerde Mode S SSR transponder (of een transponder die niet aan bovenstaande eis voldoet) is daarom in het hele Nederlandse luchtruim verboden, tenzij men hiervoor een ontheffing heeft.

Met het afgeven van een ontheffing wordt uiterst terughoudend omgegaan, gezien het mogelijk negatieve effect op de veiligheid. De verwachting is dat er medio 2019 een gecertificeerde lichtgewicht transponder beschikbaar is die geschikt is voor gebruik door drones.