Geodirect seafloor usv

USV

Het uitvoeren van hydrografische en bathymetrische metingen langs de kust of op binnenwateren, zoals kanalen, boezemwateren, ondiepe watergangen, (jacht)havens en ingesloten bassins, kan gevaarlijk zijn voor zowel personeel als uitrusting. Een uitdaging die een nieuwe oplossing vereist ten opzichte van de traditionele, kostbare en ineffectieve meetmethoden.

Modulaire onbemande vaartuigsystemen (USV’s: Unmanned Survey Vessels) bieden een robuuste, kosteneffectieve en veilige oplossing voor metingen en inspecties in alle ondiepe en/of ontoegankelijke wateren.