Privacyverklaring Geodirect B.V.

laatst bijgewerkt op 17-01-2022

Geodirect is er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Geodirect verwerkt persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt doordat u gebruik maakt van onze diensten, hetzij vóór sluiting van een overeenkomst of noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Geodirect respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder treft u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Zakelijk (mobiel) telefoonnummer;
 • Zakelijk e-mail adres;
 • Functie;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, door bijvoorbeeld een formulier op onze website te gebruiken en andere vormen van correspondentie of telefonisch contact.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Geodirect verwerkt uw persoonsgegevens, noodzakelijk op uw verzoek vóór sluiting van een overeenkomst en voor de uitvoering van een overeenkomst, met de volgende doelen:

 • Verstrekken van (aankoop)advies;
 • Versturen van een offerte;
 • Uitvoering van een opdracht inclusief het (af)leveren van goederen, diensten en afhandelen van uw betaling;
 • U te informeren over product updates en wijzigingen van onze diensten;
 • U te kunnen bellen of e-mailen wanneer nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Geodirect verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk verplicht toe zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte;
 • We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor interne doeleinden zoals audits, gegevensanalyse en onderzoek om de producten, diensten en communicatie te verbeteren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Geodirect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Geodirect verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Geodirect blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U bent te allen tijde gerechtigd om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier. Om met zekerheid vast te stellen dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u, ter bescherming van uw privacy, om in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Geodirect zal zo snel mogelijk, binnen een termijn van vier weken, op uw verzoek reageren. Geodirect wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies die wij gebruiken en sites van derde partijen
Geodirect gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en kan worden geoptimaliseerd. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, echter kunt u uw browser instellen om cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Daarnaast kunt u ook informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De websites, producten en diensten van Geodirect kunnen koppelingen bevatten naar websites, producten en diensten van derde partijen. Gegevens die worden verzameld door derden, die persoonsgegevens kunnen bevatten, vallen onder hun privacybeleid. Wij raden u aan om kennis te nemen van het privacybeleid van deze derde partijen. Geodirect is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van de websites van derden waar u als bezoeker naar kunt doorlinken of van de social media kanalen, waaronder YouTube, Twitter, Linkedin, en Facebook.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Geodirect neemt de bescherming van uw gegevens serieus en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We communiceren onze privacy- en veiligheidsrichtlijnen aan alle werknemers van Geodirect en handhaven stringente maatregelen binnen het bedrijf om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.