Aangesloten bij Platform Innovatie Drinkwater

Wij zijn sinds kort aangesloten bij het Platform Innovatie Drinkwater (PID). Drinkwater is een primaire maatschappelijke voorziening, die met zo min mogelijk kosten duurzaam moet worden geborgd, nu én in de toekomst. Het is een gezamenlijke uitdaging voor de publieke en private sector om verouderde infrastructuur te vervangen met zo min mogelijk hinder voor de directe omgeving, in een tempo dat de beste prestaties en de minste risico’s in de toekomst garandeert. PID verbindt en innoveert.

In Nederland bestaat breed het besef dat de drinkwater infrastructuur ten opzichte van de huidige normen (hogere kwaliteit en dienstverlening) deels is verouderd. Dit betekent dat er door veel drinkwaterbedrijven grootschalige vervangingsprogramma’s (gaan) worden uitgevoerd. De vervangingswaarde van het Nederlandse leidingnet wordt geraamd op zo’n 20 miljard euro. Deze vervanging vindt plaats in een snel veranderende wereld met klimaatverandering, veranderende economische principes, nieuwe technologieën en met kritischere klanten met een onbekende water vraag. Tegen de achtergrond van al deze veranderingen moeten toekomstbestendige infrastructuren worden ontwikkeld en aangelegd.

Drinkwaterbedrijven, aannemers, producenten, leveranciers en kennisinstellingen hebben met de focus op de vervangingsopgave van de drinkwatersector de handen ineen geslagen en een community gecreëerd, waarin op eigentijdse wijze wordt samengewerkt om innovaties te initiëren en versneld te realiseren. Mogelijkheden voor disruptieve innovatie en radicale veranderingen worden onderzocht. Binnen de community wordt ruimte gecreëerd om samen te leren en experimenteren.

De drinkwaterbedrijven hebben verschillende inzichten over de ‘next generation’ drinkwater infrastructuur. Er bestaan grote gezamenlijke innovatievragen en uitdagingen. Het inzicht wordt breed gedeeld dat die uitdagingen slimmer kunnen worden aangepakt, qua samenwerking en geholpen door technologische ontwikkelingen.

Geodirect – Nexterdays Solutions is als leverancier van Geo-ICT oplossingen voor de Infratechniek gevraagd om deel te nemen aan de PID community, om actief bij te dragen aan de oplossingen van de toekomst. Innovatie is een toekomstgericht proces en zit diepgeworteld in ons DNA. Innovatie moet duurzaam zijn, inspelen op uitdagingen en oplossingen bieden. Vandaag werken aan oplossingen van morgen en overmorgen, dat maakt innovatie een proces van de lange adem.

Met het Platform Innovatie Drinkwater is de basis gelegd voor een innovatiecultuur binnen de keten. De toegevoegde waarde van Geodirect binnen het platform is onze kennis van de werkprocessen, van business case tot asset management, op het gebied van Geo-ICT. Wij zullen deze kennis actief binnen de community delen. Zo participeren wij sinds 10 juli als actieve deelnemer in de themagroep ‘Citadel’.

Doel van dit project is het ontwikkelen van een modulaire en flexibele technische standaard inclusief een centraal opgeslagen dataplatform. Het vastleggen en delen van data op onderdeel niveau is noodzakelijk om de kwaliteit van de gehele keten te verhogen, de leveringszekerheid voor de klant te verbeteren en kosten over de gehele levensduur te verlagen.

Deelnemers aan dit project zijn: Imbema Denso, IPCO, Kamstrup, Pipelife, Saint-Gobain Pipe Systems, Wavin, Thermaflex, Baas, Van Vulpen, Waterleiding Maatschappij Limburg, Brabant Water, PWN, Stedin, Vitens, KWR, Ferm RFID en Geodirect.