Gemeente Nissewaard schaft Stonex S7G aan

De beschikbare ruimte in de openbare ondergrond wordt steeds complexer. Daarom houdt de gemeente Nissewaard een leidingen verzamelkaart (LVZK) bij. Deze LVZK bevat algemene data met betrekking tot de liggingsgegevens van kabels, buizen en overige ondergrondse informatie en is al vele jaren in eigen beheer van de gemeente. De eigen verzamelkaart wordt erop nageslagen bij de aanvragen van netbeheerders voor nieuw te leggen infra.

Om nieuw te leggen kabels en leiding tracés goed, nauwkeurig en eenvoudig te kunnen inmeten, heeft de afdeling Stadsbeheer een Stonex S7-G aangeschaft. Er is gekozen voor een Stonex S7-G omdat deze compact, handzaam en eenvoudig in het gebruik is. Daarnaast zijn de meetresultaten direct als CAD-bestand te implementeren in de eigen verzamelkaart. Wij wensen de gemeente veel succes met hun nieuwe Stonex apparatuur.