Citadel – samenwerking is een feit!

Geodirect gaat met maar liefst 14 andere partijen die actief zijn in de ondergrondse infrastructuur, waaronder netbeheerders en vooraanstaande aannemers en leveranciers, intensief samenwerken.

Het beoogde dataplatform ‘Citadel’ heeft als doel het registreren en uitwisselen van data van elk uniek onderdeel vanaf de productie tot aan het einde van de levensduur. Het analyseren van deze data levert vergaande inzichten op die de kwaliteit van de gehele keten verhogen, de leveringszekerheid voor de klant verbeteren en de kosten over de gehele levensduur verlagen.

De samenwerking ligt geheel in lijn met de ontwikkelingen in de markt en de visie dat een publiek-private samenwerking nodig is om dergelijke innovaties te realiseren. Om een gedegen raamwerk te kunnen ontwerpen worden op korte termijn praktijktesten uitgevoerd, waarbij onderdelen door de gehele keten gevolgd worden.

Deelnemende partijen zijn: Baas, Brabant Water, Ferm RFID Solutions, Geodirect, Imbema, IPCO, KWR, Pipelife, PWN, Saint-Gobain Pipe Systems, Stedin, Van Vulpen, Vitens, Wavin en WML.