Meer synergie in infra

Om meer synergie in ondergrondse infrawerkzaamheden te verkrijgen, is het orgaan Synfra opgericht, een samenwerkingsverband tussen verschillende netbeheerders in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Synfra legt aannemers een verregaande verplichting op als het gaat om ketenintegratie en systeemoplossingen.

Revisie binnen 24 uur
Geodirect heeft voor Synfra-aannemers functionaliteiten toegevoegd aan het Geolantis platform, wat internationaal door veel netbeheerders wordt ingezet (waaronder Tennet, E.ON, Midewa, Ville de Luxembourg), om aansluitprocessen zoveel mogelijk te automatiseren en de geëiste revisie XML binnen 24 uur digitaal aan te leveren.

Synfra
Synfra staat voor synergie in infra en is een samenwerkingsverband tussen Brabant Water, Delta, Endinet, Enexis, Waterleidingmaatschappij Limburg, UPC en Ziggo. Het doel is om meer samenwerking tussen netbeheerders te bereiken en het zoeken van combinaties in ondergrondse infrawerkzaamheden.

Voor de gecombineerde werkzaamheden in verschillende verzorgingsgebieden in Noord-Brabant en Limburg heeft Synfra begin 2013 na een aanbesteding negen nieuwe aannemers gecontracteerd, waaronder de Hurkmans Groep. De aanbesteding werd ingezet op basis van EMVI, waarbij de inschrijvende aannemers werden beoordeeld op zowel de kwalitatieve aspecten en de prijsaanbieding als de CO2-prestatieladder.

Totaaloplossing
Vanuit het Synfra collectief werd de verplichting opgelegd om een verregaande ketenintegratie op te zetten met de opdrachtgevers, ook op systeemgebied. “Er werd gevraagd naar een totaaloplossing: een koppeling met het orgaan vanuit Synfra, een koppeling met de ERP van de aannemerij en een directe koppeling vanuit het systeem met de mensen buiten in het veld,” zegt Johan van Otterdijk van de Hurkmans Groep.

Aan de verschillende aannemers de taak om hier zelf invulling aan te geven. We hebben de samenwerking met Geodirect opgezocht om samen te komen tot de beste technische oplossing. Geodirect is hier voor ons mee aan de slag gegaan. En met groot succes, mogen we wel zeggen. Wat Geodirect in drie maanden voor elkaar heeft gekregen, daar zijn andere partijen al jaren mee bezig.

Geografisch Informatie Systeem
De Geolantis oplossing van Geodirect is volgens Johan van Otterdijk geen ERP-systeem, maar een platform -een Geografisch Informatie Systeem– die koppelingen maakt. “Alle aanvragen voor ondergrondse infrawerkzaamheden (elektra, water en gas) worden verzameld en doorgeschoten naar een centraal platform,” licht Van Otterdijk toe.

“Dat is onze info-bron, waarvan wij als aannemer(s) de aanvragen afhalen. Vervolgens wordt het werk intern opgestart, synchroniseren wij de benodigde informatie geautomatiseerd naar de centrale Geolantis database en krijgen onze medewerkers in het veld de werkopdracht digitaal. Deze werkopdracht kan buiten onder andere worden verrijkt met extra informatie als meterstanden, schetsen, RTK GPS metingen, dat via de Geolantis CLOUD service weer één op één wordt gelogd in ons ERP-systeem en in het systeem van de opdrachtgevers. Op deze manier kunnen we kort cyclisch werken, kort op de bal spelen en sneller schakelen. En volledig conform de vraagspecificatie van Synfra.”

Synfra
Hurkmans Groep