Geodirect koppelt Synfra met GIS en GPS

Synfra staat voor ‘Synergie in Infra’ en is een samenwerkingsverband tussen Brabant Water, Delta, Endinet, Enexis, Waterleidingmaatschappij Limburg, ReggeFiber, UPC en Ziggo. Het doel is om meer samenwerking tussen netbeheerders te bereiken en het zoeken van combinaties in ondergrondse infrawerkzaamheden.

Bron: GIS Magazine 2, maart 2015 – jaargang 13, door Remco Takken

Voor de gecombineerde werkzaamheden in verschillende verzorgingsgebieden in Noord-Brabant en Limburg heeft Synfra begin 2013 na een aanbesteding negen nieuwe aannemers gecontracteerd, waaronder Van Vulpen. Vanuit het Synfra collectief werd de verplichting opgelegd om een verregaande ketenintegratie op te zetten met de opdrachtgevers, ook op systeemgebied. Het ging om een koppeling vanuit Synfra, een koppeling met de aannemerij en een directe koppeling vanuit het systeem met de mensen buiten in het veld.

Geodirect en Geolantis
Leverancier van GPS, CAD & GIS oplossingen Geodirect heeft speciaal voor Synfra aannemers functionaliteiten toegevoegd aan het reeds bestaande Geolantis platform, om aansluitprocessen te automatiseren en de door Synfra geëiste revisie-XML binnen 24 uur digitaal aan te leveren.

De Geolantis oplossing van Geodirect is een open GIS platform dat koppelingen maakt. Van Vulpen is de ketenoptimalisatie aangegaan in nauwe samenwerking met Geodirect. Na een intensief project van een half jaar heeft dit geresulteerd in een software oplossing die op maat voor Van Vulpen is ontwikkeld. Hierbij stond het gebruiksgemak van zowel de monteur als de werkvoorbereider centraal. Naast het opleveren binnen 24 uur is er ook voor gezorgd dat de monteur ter plekke minder administratieve handelingen hoeft te verrichten.

Hierdoor kan hij zich voornamelijk richten op zijn werk. De revisie opdrachten van de standaard huisaansluitingen in het Synfra gebied worden digitaal, per xml bericht, naar Synfra verzonden. Na een kleine controle wordt deze data direct beschikbaar gesteld richting het Kadaster, zodat de nieuwe ligging ook bij toekomstige KLIC meldingen bekend is. Bram Zoeteman, afdelingshoofd Brabant Infra bij Van Vulpen, denkt dat het onvermijdelijk is dat ook huisaansluitingen binnen de Wet Informatie uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) zullen gaan vallen: “Dat zijn de meest voorkomende schades.”

Toegankelijk open GIS platform
Van Vulpen is verantwoordelijk voor de infra van Brabant Water en Enexis, inclusief huisaansluitingen. “Wanneer wij bijvoorbeeld een sanering doen, dan meten we dat in. Oude leidingen gaan er uit en er komt nieuw materiaal in”, aldus Bram Zoeteman. Hij blikt tevreden terug op de implementatie van het nieuwe systeem. Zoeteman noemt Geolantis een “toegankelijk open GIS platform. Het werkt op basis van database objecten (Microsoft SQL) en gegevensuitwisseling, waaronder xml. De output wordt gedeeld met het GIS van de opdrachtgever.” De werkwijze is als volgt: “Wij importeren gegevens direct uit de workflow van Synfra, de opdrachtgever. Het gaat om alle basisgegevens van de huisaansluitingen. Uiteindelijk zijn wij als aannemer verantwoordelijk voor deze data.” Zijn de gegevens eenmaal binnen, dan toetst Van Vulpen bij de klant de daadwerkelijke situatie. Vervolgens komt er een werkopdracht. Vanaf dat moment gaat de ‘man in het veld’ aan het werk.

Kwaliteitsslag
Door werken met Geolantis wordt er een kwaliteitsslag gemaakt. Zoeteman licht toe: “We geven nu de totale revisiegegevens een update, vroeger ging dat in de aannemerij allemaal niet zo accuraat. Tegenwoordig start de werkvoorbereider zijn werkzaamheden in GIS en bereidt de materialen voor. Hij controleert van de geo-objecten de aansluitwaarden, het service-afnamepunt, het materiaal en de aansluiting op het hoofdnetwerk en voegt alle administratieve gegevens toe. Ook maakt hij een eerste digitale schets, waarbij hij de meetwaarden toetst aan het tekenbestek.” Zoeteman beseft dat deze nieuwe werkwijze gevolgen heeft voor het soort opdrachten dat aannemers anno 2015 kunnen binnenhalen.

De aannemerij is verschoven in de keten doordat van hen verwacht wordt dat zij de coördinatie en voorbereiding op zich nemen binnen het huisaansluitproces. De nieuwe werkwijze zal gevolgen hebben voor een breder scala van op te leveren projecten. Naast de huisaansluitingen, zal zich het .xml-traject bijvoorbeeld binnenkort ook gaan voltrekken op de hoofdinfraprojecten.

Buiten in het veld
Het is natuurlijk de vraag hoe de mensen in het veld aankijken tegen deze ontwikkelingen. Zij werken buiten en hebben minder affiniteit met administratieve verwerking en digitalisatie. Zoeteman legt uit: “Deze werkwijze is enorm in trek bij onze monteurs. Alles wat ze nodig hebben ligt in de wagen en ze maken nu enkel nog de controle slag op de digitale tekening. Ze klikken op de reeds ingevoerde maat en wijzigen deze desgewenst. De schets van de monteur is direct het eindproduct. Het geld wordt echt buiten verdiend en dat zien ze ook zelf. De monteurs zijn dan ook van begin af aan betrokken bij de vernieuwingen. Zij zijn verantwoordelijk voor de uiteindelijke productiviteit, waarbij het van belang is dat juist zij het nut inzien van het veranderde proces en de koppeling met Synfra. ”Terug op kantoor vindt er nog een controle slag plaats. Is de nieuwe situatie eenmaal ‘Gemma Ready’ (Gemma, de voorloper van het Landelijk Intake Portal, is het web portaal van Synfra), dan gaat de data via xml naar de netbeheerder.

GPS aan de basis
Een galante eigenschap van Geolantis is, dat RTK GPS / GNSS aan de basis ligt van alle gegevens. Natuurlijk is de onderlaag ‘in principe’ de GBKN, BAG of BGT. Maar, zo legt Zoeteman uit, “Waar wij moeten werken is er vaak nog geen recente basiskaart voorhanden. We zetten gewoon de Stonex RTK GPS ontvanger aan, en meten alles in.” Van Vulpen werkt dagelijks met tussen de zestig en vijfenzestig RTK GNSS systemen van Geodirect. Zoeteman schetst de situatie: “Alles wordt hier digitaal ingemeten en ingetekend. Iedere ploeg heeft een Stonex en iedereen bij ons doet aan inmeten. Dat kan dus ook iemand zijn die toevallig in de buurt is voor een andere klus.” Deze snelle werkwijze heeft een groot voordeel: de opdrachtgever weet vrijwel direct waar de hoofdleiding ligt. Voor de infra geldt dat X,Y en Z worden ingemeten, van huisaansluitingen wordt enkel de X en de Y bijgehouden. Van Vulpen ziet veel mogelijkheden om verder te ontwikkelen. “Op basis van onze werkwijze kunnen we vooruitstrevender werken. Wij denken nu samen met Geodirect na over nieuwe innovaties, bijvoorbeeld de logistiek en registratie van de verwerkte materialen.”

www.vanvulpen.eu
www.synfra.nl