KLIC-WIN: graafsector voorbereid op de toekomst

Het innovatieve KLIC-WIN programma zorgt ervoor dat de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie binnenkort een stuk soepeler verloopt. Het programma is opgezet in het kader van de wijzigingen in de WION. Door de verbeteringen sluiten systemen en processen beter aan op de Europese richtlijn INSPIRE. KLIC-WIN is een initiatief van de graafsector.

Gebruiksvriendelijk
Het grote voordeel voor grondroerders is dat KLIC-WIN gebruiksvriendelijker is. Door de netinformatie op vectorformaat via webservices beschikbaar te stellen, kan dit zonder complexe conversies worden geopend in mobiele toepassingen. KLIC-WIN maakt het mogelijk om op locatie extra gegevens in te zien en combineert ontvangen netinformatie met andere bronnen. Hierbij valt te denken aan INSPIRE-thema’s of eigen projectinformatie. Kortom, met KLIC-WIN is de graafsector goed voorbereid op de toekomst.

1 januari 2017
Wanneer is KLIC-WIN klaar voor gebruik? Op dit moment verkeert het programma zich nog in de opstartfase. Het projectteam is samengesteld en met elkaar zorgen zij ervoor dat alles op gang wordt gebracht. De eerste stap is al gezet. De communicatie- en programmaplannen zijn eind januari 2016 opgeleverd. Deze liggen nu klaar ter besluitvorming. Naar verwachting is het KLIC-WIN programma 1 januari 2017 klaar voor gebruik. Het Kadaster brengt maandelijks alle geïnteresseerden op de hoogte over de laatste ontwikkelingen rondom het programma.”