Het Digitaal Samenwerkingsplatform zet in op digitaal inmeten van huisaansluitingen met GPS

Het Digitaal Samenwerkingsplatform (DSP) geeft vanaf 1 oktober 2022 een sterk signaal af door te kiezen voor nauwkeurig digitaal inmeten van huisaansluitingen met GPS. Momenteel zorgt onbetrouwbare data voor onnodig (herstel)werk door graafschades en daaruit volgend maatschappelijke hinder. Het DSP trekt daarom op 1 oktober de streep en spreekt een duidelijke voorkeur uit voor het doen van betrouwbare metingen met een GPS-inmeetsysteem. Voldoe dus aan de nieuwe norm van het DSP en geniet gelijktijdig van vele voordelen door uw werkprocessen te optimaliseren!

Wij vertellen graag meer over de aankomende veranderingen en laten u graag zien hoe uw monteurs nauwkeurig en digitaal kunnen inmeten met onze oplossingen voor het DSP. Ook kunnen wij vrijblijvend een demonstratie op locatie verzorgen, zodat u persoonlijk de voordelen ziet van onze GPS-meetapparatuur en de eenvoudige werkwijze.

De vele voordelen van digitaal inmeten met GPS

Digitaal inmeten van huisaansluitingen met GPS is de snelste, makkelijkste en meest betrouwbare meetwijze. Het is daarom meer dan alleen een continuïteitsvraagstuk geworden voor veel (onder)aannemers, ontstaan vanuit de verlangens van het DSP, maar ook een directe kans om uw eigen processen te optimaliseren.

Welke voordelen bieden wij?

  • Digitaal meten is niet arbeidsintensief
  • Digitaal meten met onze GPS-meetoplossingen is zeer betrouwbaar
  • Omscholen binnen enkele uren en daarna gratis ondersteuning, ook op locatie
  • Iedereen kan professioneel inmeten met Stonex GNSS-apparatuur
  • Gegevens met exacte, centimeternauwkeurige coördinaten naar de opdrachtgever 

Waarom kiest het DSP voor digitaal meten?

Betrouwbare informatie over de ligging van kabels en leidingen en het maatschappelijk belang om het aantal graafschades drastisch te verminderen staat centraal. Het digitaal inmeten van huisaansluitingen met Stonex GPS-inmeettapparatuur is in lijn met de strengere Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON). Deze wet eist dat alle liggingsgegevens van huisaansluitingen exact worden geregistreerd, om te voorkomen dat er schade ontstaat wanneer een particulier bijvoorbeeld een schutting of tuinhek wil plaatsen.

Het handmatig maatvoeren en schetsen van huisaansluitingen met behulp van een meetlint, op basis van referentiepunten langs de gevel, is veel arbeidsintensiever en kostbaarder dan GPS-inmeten en blijkt in de praktijk niet bij te dragen aan het terugdringen van graafschades. Digitale metingen, gebaseerd op centimeternauwkeurige X, Y en Z coördinaten, zijn niet afhankelijk van menselijke inschatting en/of veranderlijke referentiepunten. Digitaal inmeten zorgt voor betrouwbare data en voorkomt zo graafschade, extra werk en maatschappelijke hinder in de toekomst!

Digitaal inmeten met GNSS-systemen en slimme applicaties

Iedereen kan digitaal inmeten met onze GNSS-systemen en bijbehorende slimme applicaties, zoals Geolantis.360. Een gebruiksvriendelijke gebruikersinterface dat ook eventuele specialistische kennis oppakt. Daarna is het simpelweg de apparatuur op de juiste locatie houden om de juiste X, Y en Z coördinaten te registreren. Via één allesomvattende applicatie regelt de monteur simpel, snel en nauwkeurig dat alle data binnenkomt bij de werkvoorbereider/tekenkamer. En na een laatste controle gaat alles automatisch via de Cloud naar het DSP. Het proces van inmeten tot-en-met de oplevering duurt nog maar enkele minuten!

Aarzelt u vanwege omscholing van de monteurs? Binnen enkele uurtjes kan iedereen overweg met onze systemen. Wilt u meer weten over onze oplossingen voor het digitaal inmeten van huisaansluitingen met behulp van GPS of direct een afspraak maken voor een vrijblijvend demonstratie op locatie? Neem contact met ons op.

Samenwerken met Geodirect

Geodirect levert professionele oplossingen voor digitaal inmeten. Ver vooruitlopend op de concurrentie op nu kritisch wordende elementen. Onze producten zijn betrouwbaar, hebben een eenvoudig te bedienen gebruikersinterface en zorgen voor een geautomatiseerde uitwisseling van de ingemeten huisaansluitingen. Van meting tot oplevering in enkele minuten!
We verzorgen speciale maatwerk trainingen en ondersteuning is kosteloos. We doen er alles aan om het de gebruikers zo makkelijk mogelijk te maken. Binnen Geodirect noemen we dit de Happy Flow. We denken mee vanuit de belangen van de monteur en begrijpen de wens voor no-nonsense communicatie en snel handelen!

Wilt u meer weten of een praktijk demo op locatie organiseren?

Wilt u meer weten over onze werkwijze, de producten en wilt u met eigen ogen ervaren dat wat we beloven, daadwerkelijk voordelen biedt voor uw onderneming? Neem dan direct contact met ons op.