INVOERING RDNAPTRANS2018

De NSGI (Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur) heeft onlangs het advies uitgebracht om per 1 juli 2022 over te stappen op de nieuwe versie RDNAPTRANS2018. Tot 1 oktober 2022 mag de oude 2008 versie nog gebruikt worden.

37 RDNAPTRANS2018-voor-GNSS

Procedure RDNAPTRANS
In Nederland is RDNAPTRANS de officiële en nauwkeurige transformatie tussen het European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89) en het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD) met hoogte ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP).

Voor de beste meetresultaten werken de meeste Stonex gebruikers met het RTK correctienetwerk van VRS NEXT. De coördinaten van de referentiestations van VRS NEXT worden jaarlijks door het Kadaster en Rijkswaterstaat berekend en gecertificeerd in ETRS89. Door gebruik te maken van netwerk RTK correcties worden de nauwkeurige posities van de Stonex GNSS automatisch bepaalt in ETRS89.

Wat betekent dit voor mij?
De RDNAPTRANS procedure wordt gebruikt in alle door Geodirect geleverde applicaties voor digitaal meten in combinatie met Stonex GNSS apparatuur om de via VRS NEXT verkregen ETRS89 posities te transformeren naar uniforme RD coördinaten en NAP hoogten.

Als u gebruik maakt van door Geodirect geleverde software voor Android of iOS dan is RDNAPTRANS2018 reeds via een over-the-air update geïnstalleerd. Indien u nog gebruikt maakt van SurvCE of FieldGenius voor Windows Mobile dan kunt u contact opnemen met onze Support afdeling voor hulp bij het updaten van de software.

Voordelen van RDNAPTRANS2018
De overgang naar RDNAPTRANS2018 geeft een betere aansluiting op NAP. Gemiddeld over Nederland kunnen GNSS-gebruikers een systematisch hoogteverschil (Z-waarde) van ruim een centimeter ervaren. Op bijna alle locaties zult u ten opzichte van NAP lager uitkomen dan voorheen.

De verschillen in RD coördinaten (X,Y) tussen de oude en nieuwe RDNAPTRANS versie zijn veel kleiner, hierbij is sprake van slechts enkele millimeters.