RTK GNSS plaatsbepaling voor ondergrondse bouwconstructies

Een bouwproject valt of staat met een goede fundering. Zonder een goede, stevige fundering geen constructief veilig bouwwerk dat tot het einde der tijden dienst kan doen. Het bedenken van de beste funderingsoplossing en het toepassen van de juiste funderingstechniek is een vak apart en vereist heel wat kennis en kunde. Wanneer er een klein foutje wordt gemaakt, kan dit grote gevolgen hebben.

Zo is bijvoorbeeld het plaatsen van de funderingspalen op de juiste locatie essentieel voor de gehele constructie die daarop wordt bevestigd. Een afwijkende locatie van de palen kan een negatief effect hebben op de draagkracht en stabiliteit van de gehele constructie. Bij bovengrondse constructies is het uitzetten van de palen vrij eenvoudig. Een maatvoerder brengt piketpalen aan op de plaats waar de funderingspalen in de grond geslagen moeten worden en de onderlinge afstand tussen de piketpalen is eenvoudig te controleren met een meetband.

Wanneer het gaat om ondergrondse constructies is het werken met piketpalen onmogelijk. Ondergrondse constructies worden vaak gerealiseerd in een bouwkuip. Na het ontgraven van de bouwput en het plaatsen van de damwand wordt de bouwkuip gevuld met water. Dit draagt bij aan het verlagen van de gronddruk op de damwanden. In een bouwkuip worden de funderingspalen aangebracht vanaf een ponton. Piketpalen zijn hierbij niet bruikbaar. De locaties van de boorpunten moeten dus op een andere manier worden aangegeven.

Voor deze uitdaging hebben Geodirect en Bauer Funderingstechnieken een oplossing bedacht op basis van GNSS. Door middel van RTK GNSS plaatsbepaling worden de boorstellingen exact op de vooraf bepaalde locaties gepositioneerd. De GNSS antenne wordt met een beugel bovenop de boorstelling gemonteerd en is uitgelijnd boven de boorkop voor de hoogst haalbare nauwkeurigheid. Via een handzame en robuuste handheld kan de boormeester de boorstelling op de juiste locatie positioneren voordat de boring wordt uitgevoerd. Zodra de gewenst diepte is bereikt meet de boormeester de positie waarmee de uiteindelijke locatie van de funderingspaal in X-Y-Z wordt vastgelegd.

Door het gebruik van Stonex GNSS apparatuur heeft Bauer Funderingstechniek in 2015 twee grote projecten succesvol afgerond. De combinatie van snelheid van het nauwkeurig in positie brengen van de boorstelling en aantoonbare kwaliteitsverbetering in het positioneren van de aangebrachte funderingspalen heeft Bauer Funderingstechniek ervan overtuigd om alle boorstellingen met Stonex systemen uit te rusten.

Bent u benieuwd naar de overige projecten van Bauer Funderingstechniek B.V.? Op hun bedrijfswebsite vindt u meer informatie.