Een visie zonder graafschade

Op 31 mei 2022 werden vanuit het Agentschap Telecom de cijfers bekend gemaakt van de graafschades in 2021. Net als de vorige jaren, waar de hoop gevestigd was op een trendbreuk in de graafschadecijfers, is er helaas geen daling ingezet. Oorzaken verschillen, maar de periode waarin de graafketen ruimte en ondersteuning krijgt om zelfstandig een verschil te maken is hierbij ten einde.

Vakbeurs Openbare Ruimte 2022

Oorzaak en gevolg van schades
Oorzaken van graafschades verschillen. Onnauwkeurigheid is de grootste oorzaak. Bijvoorbeeld door onnauwkeurige metingen van kabels en leidingen tijdens het aanleggen of revisies van bijvoorbeeld huisaansluitingen, waardoor graafwerkzaamheden plaatsvinden op basis van slechte data.

Het gevolg van graafschades gaat verder dan extra kostenposten. Er ontstaat maatschappelijk hinder in de vorm van overlast bij bewoners; het openbreken van straten of bijvoorbeeld tijdelijk geen voorzieningen, zoals water, gas, elektra of telecom.

Hoe verder?
Om verdere, onnodige schades te voorkomen richt het Digitaal Samenwerkingsplatform (DSP) zich op procesverbetering. Ondersteuning blijft, maar het accent komt nadrukkelijker te liggen op controleren en sanctioneren. 1 oktober 2022 ziet het DSP als omslagpunt. Vanaf die datum zal de voorkeur voor nauwkeurige, digitale GPS metingen met kracht uitgesproken worden.

Inspelen op de nieuwe richtlijnen
Geodirect zet zich al jaren in voor procesverbetering. Een onderdeel daarvan is de Digitale Monteur. Een monteur die met de juiste middelen snel, makkelijk en centimeternauwkeurig inmeet bij open sleuf op basis van coördinaten, dus zonder zelf te moeten schetsen. Diezelfde monteur kan zonder specialistische kennis metingen automatisch doorzenden naar kantoor, van waaruit de oplevering naar het DSP gedaan kan worden. Een proces dat sneller, accurater en simpel uitgevoerd kan worden. Een geoptimaliseerd proces dat helemaal voldoet aan de nieuwe richtlijnen vanuit het DSP!

Verbeteren concurrentiepositie
De “Digitale Monteur” is een kans voor (onder)aannemers om relevant te blijven voor het DSP en zodanig hun concurrentiepositie te verstevigen. Geodirect helpt met de omscholing. Binnen een dag is de omscholing gereed. Na de omscholing is de ondersteuning vanuit Geodirect kosteloos en altijd op maat; op afstand indien mogelijk, op locatie wanneer nodig!

Meer informatie aanvragen
Meer weten over de veranderingen en de oplossingen vanuit Geodirect?
Neem contact op of klik door naar de informatiepagina over De Digitale Monteur.